Menu

Disclaimer

Eenmanszaak Brenda Voorbrood Designs, met KvK-nummer 77063511, hierna 'Brenda Voorbrood Designs' wil u hartelijk welkom heten op www.brendavoorbrood.nl ( “website” ). Door deze website te gebruiken stemt u met deze disclaimer in. Brenda Voorbrood Designs kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door Brenda Voorbrood Designs zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. Brenda Voorbrood Designs zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van producten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. Brenda Voorbrood Designs is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website of op andere websites die naar de website van Brenda Voorbrood Designs verwijzen of voor informatie die zonder voorafgaand overleg met Brenda Voorbrood Designs op de website van Brenda Voorbrood Designs wordt geplaatst door derden. Handelingen die u op basis van deze website of de door Brenda Voorbrood Designs verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en Brenda Voorbrood Designs tot stand komen. 

Als u een klacht heeft, dan hoort Brenda Voorbrood Designs dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar info@brendavoorbrood.nl. U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op Intellectuele Eigendomsrechten van Brenda Voorbrood Designs of die van licentiegevers. Brenda Voorbrood Designs behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot: de teksten, vormgeving, afbeeldingen, merken en domeinnamen van Brenda Voorbrood Designs. Het is niet toegestaan om de (inhoud van) de website of een gedeelte daarvan te kopiëren, te verveelvoudigen of ter beschikken te stellen aan derden zonder voorafgaande toestemming daartoe van Brenda Voorbrood Designs. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via info@brendavoorbrood.nl aanvragen. Mocht het zo zijn dat Brenda Voorbrood Designs per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het Brenda Voorbrood Designs weten via info@brendavoorbrood.nl. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat Brenda Voorbrood Designs verplicht is tot enige schadevergoeding.